Reference, realizované zakázky

  • Účast na rekonstrukci zámeckého parku Slatiňany – ošetření 154 stromů, bezpečnostní řezy, zdravotní řezy a výchovné řezy
  • Pěsteb. ošetření vybraných stromů v obci Telecí – bezp. a zdrav. ořezy stromů nad obecní komunikací, bezp. a zdrav. ořezy lip v aleji ke škole, výchovné řezy, řešení podjezd. výšky, instalace dynamických vazeb
  • Ošetření stromů v obci Pustá Rybná – zdravotní řezy na lípách na místním hřbitově, a před OÚ, revize a výměna statických podkladnicových a dynamických vazeb, zanesení vazeb na portál stromypodkontrolou.cz
  • Dlouhodobá spolupráce s obcemi na Poličsku a Hlinecku