Certifikace, pojištění odpovědnosti

  • platný certifikát českého certifikovaného arboristy
  • platné osvědčení pro práci ve výškách
  • osvědčení pro práci s motorovou pilou v plném rozsahu
  • pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu způsobenou zhotovitelem ve výši 5 mil. Kč bez DPH.