Kdo jsme

  • Arboristická firma zabývající se péčí o dřeviny v mimolesním prostředí (města, obce, veřejná infrastruktura). – výsadby stromů v mimolesním prostředí (obecní plochy, parky, aleje) – péče o dřeviny v celém průběhu jejich života (výchovné řezy, udržovací řezy, řešení akutních případů) – rizikové kácení
  • videoukázky naší práce