Inventarizace

 • součásti péče o dřeviny v mimolesním prostředí je nezbytný přehled o zdravotním stavu, stabilitě a dendrometrických údajích každé dřeviny, vč. evidence provedených zásahů v minulosti a následného plánu péče
 • každá lokalizovaná plocha obsahuje:
  • soupis stromů
  • fyziologické stáří
  • lokalizaci na mapovém portálu
  • určení základních taxonomických a zjištění dendrometrických údajů
  • vitalitu
  • zdravotní stav
  • stabilitu
  • perspektivu
  • datum hodnocení
 • pro cenovou nabídku inventarizace mě kontaktujte, cena je závislá na počtu dřevin a na dojezdové vzdálenosti