Rizikové kácení

  • zdarma předběžná cenová nabídka
  • důkladné zvážení rizik, důraz na bezpečnost
  • využívání kladkostrojů, spouštěcích mechanismů, plošin
  • videoukázka rizikového kácení


h