Instalace statických a dynamických vazeb

Statické vazbydoporučovanými typy statických vazeb jsou vazby vrtané a vazba podkladnicové. Materiál a pevnost jednotlivých komponent, použitých pro sestavení statické vazby, musí být deklarovány v předávacím protokolu k instalované vazbě. Protokol je povinnou součástí dokumentace, předávané vlastníku stromu spolu s instalovanou vazbou.

Dynamické vazbyjako vazby dynamické se označují takové typy vazeb, které jsou instalované jakopreventivní, zdynamických průtažných lan sdeklarovanouodolností proti klimatickým vlivům. Po celou dobu životnosti nesmí dojít k napnutí lan v koruně. Tomu musí odpovídat povolení lan vokamžiku instalace a ponechání dostatečné rezervy lana v tzv. přírůstové smyčce, případně volně umístěné za zápletem.

Kontrola vazeb Alfa a omega správné funkce vazby je v jejím aktuálním nastavení – je vaše vazba správně napnuta?