Kontrola vazeb

Instalovaná vazba,

ať už statická či dynamická je schopna plnit svůj účel pouze při správném a aktuálním nastavení. Pokud je péče zanedbána (zarostlá vazba do borky, zapomenuté včasné povolení dyn. vazby, která se změní ve statickou, či destrukce podkladnic vlivem času a stažení obvodové části kmene ocel. lanem), může dojít situace až tak daleko, že strom může být nenávratně poškozen. Bavíme se o poškození, které působí převážně na mechanické funkce a celkovou stabilitu stromu, kterou původní instalace vazby paradoxně řešila.

Původní dyn. vazba se zanedbáním údržby změnila ve vazbu statickou – dlouhodobé vystavení tomuto stavu zabraňuje tvorbě reakčního dřeva ve větvích a nevratnému poškození dřeviny. Při dlouhodobému vystavení stromu tomuto faktu, již nelze instalovat dyn. vazbu zpětně, ale vždy už pouze v doprovodu se statickou vazbou.

Jak tomu předcházet?

Tato otázka je na místě a my známe odpověď. Ideálně je mít v ruce systém, který vás na pravidelné kontroly sám upozorní. Takový systém v ČR existuje a je pro účel evidence vazeb zdarma. Každý certifikovaný arborista s tímto systémem umí pracovat, v praxi to funguje tak, že každou nově instalovanou vazbu zanese na portál stromypodkontrolou.cz vč. polohy v mapce zdarma přístupné veřejnosti. K označené vazbě zadá emailový kontakt na vlastníka konkrétního stromu a systém již sám včas odešle výzvu k provedení kontroly.